Huisregels – Fysiotherapie Zaanstad – Zaandam

Huisregels

Huisregels

HUISREGELS TIJDENS CORONA (PER 28 APRIL 2020).

 

 1. I.V.M. CORONA: Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij (neus-) verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (=38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, diarree of je ziek voelen, thuis te blijven en uw afspraak te annuleren.
 2. Heeft u CORONA gehad dan verzoeken wij u dit vooraf te melden aan uw therapeut en niet op de praktijk te komen.
 3. Wij verzoeken u de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM in acht te nemen.
 4. Kom alleen!
 5. Neem een groot badhanddoek of laken mee 75cm. x 200cm. en een handdoek (elke keer schoon en gewassen).
 6. Kom op tijd (5 minuten voor de afspraak) en wacht buiten de praktijk: u wordt binnengeroepen.
 7. Onderzoek en behandeling wordt zoveel mogelijk in stilte gedaan (i.v.m. verspreiding virus).
 8. Wij verzoeken u vlak voor de behandeling te douchen en om te kleden.
 9. Wij verzoeken u het toilet in de praktijk niet dan wel zo min mogelijk te gebruiken.
 10. In de praktijk staat een route aangegeven met nummers, volg deze nummers en de bijbehorende instructies op.
 11. Wij verzoeken u nergens aan te komen dan alleen als de therapeut hiervoor toestemming geeft.
 12. Overige huisregels van Fysiotherapie Zaanstad blijven van kracht.

 

 1. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur voor aanvang van het consult af te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, dit wordt niet vergoed door de verzekering. Afspraken voor maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor voor 12.00uur te worden geannuleerd, anders wordt het consult voor maandag ook in rekening gebracht.
 2. Het is aan te bevelen zelf uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen van fysiotherapie door te nemen; de verzekerde is hier zelf verantwoordelijk voor. Dit in verband met de verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 3. Het dragen van schone (sport)kleding en schoenen in verplicht. Voor elke behandeling is het meenemen van een handdoek in verband met hygiëne gewenst.
 4. In de behandelruimtes is het niet toegestaan te eten en/ of te drinken en in het gehele pand geldt een rookverbod.
 5. Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten in de wachtruimte. Fysiotherapie Zaanstad is niet aansprakelijk voor schade en/ of vermissing van de in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.
 6. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 7. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure (KNGF).
 8. Fysiotherapie Zaanstad conformeert zich aan de gedragscode van het KNGF betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode is op verzoek ter inzage verkrijgbaar.
 9. Fysiotherapie Zaanstad heeft een privacy reglement volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 10. Indien u een klacht heeft over Fysiotherapie Zaanstad kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut. De praktijk conformeert zich aan de klachtenprocedure van het genootschap van fysiotherapie (KNGF).
 11. Wij vragen uw medewerking bij het inplannen van afspraken. Bij ziekte als bv. griep is behandeling slechts mogelijk in overleg met de behandelend therapeut.
 12. Eventueel meegekomen gezelschap dient tijdens de behandeling te wachten in de wachtkamer (m.u.v. een tolk). Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de behandelruimtes, tenzij hiervoor toestemming gegeven is.
 13. Computers en overige apparatuur worden uitsluitend door de therapeut bediend.
 14. Gelieve mobiele telefoons in de gehele praktijk uit te zetten of op ‘stil’. Het is niet toegestaan om tijdens de behandeling MP3-spelers o.i.d. te gebruiken.
 15. De prijslijst met de tarieven van Fysiotherapie Zaanstad is op te vragen bij uw therapeut. Tevens hangt deze lijst ter inzage in de wachtruimte.
 16. Gelieve niet te parkeren direct voor de deur of bij de buren. Parkeren kunt u op het parkeerterrein aan de overzijde van de straat. Indien u toch direct voor de deur wenst te parkeren dan kan dit in overleg met uw therapeut.
 17. Wij verzoeken u de site fysiotherapiezaanstad.nl te bezoeken en aandachtig door te nemen.
 18. In onze organisatie is m.b.t. reanimatie en AED de richtlijn reanimatie van toepassing.