Klachtenregeling en huisreglement – Zaandam

Klachtenregeling en huisreglement

Klachtenregeling en huisreglement

Uw mening telt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u.

U heeft een klacht, wat nu?

Vervelend dat u een klacht heeft. Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u hier lezen wat u vervolgens kunt doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over behandelingen, kwaliteit, klachten en kosten:
https://www.defysiotherapeut.com

Huisreglement

 1. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur voor aanvang van het consult af te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, dit wordt niet vergoed door de verzekering. Afspraken voor maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor voor 12.00uur te worden geannuleerd, anders wordt het consult voor maandag ook in rekening gebracht.
 2. Het is aan te bevelen zelf uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen van fysiotherapie door te nemen; de verzekerde is hier zelf verantwoordelijk voor. Dit in verband met de verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 3. Het dragen van schone (sport)kleding en schoenen in verplicht. Voor elke behandeling is het meenemen van een handdoek in verband met hygiëne gewenst.
 4. In de behandelruimtes is het niet toegestaan te eten en/ of te drinken en in het gehele pand geldt een rookverbod.
 5. Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten in de wachtruimte. Fysiotherapie Zaanstad is niet aansprakelijk voor schade en/ of vermissing van de in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen van bezoekers.
 6. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 7. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure (KNGF).
 8. Fysiotherapie Zaanstad conformeert zich aan de gedragscode van het KNGF betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode is op verzoek ter inzage verkrijgbaar.
 9. Fysiotherapie Zaanstad heeft een privacy reglement volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 10. Indien u een klacht heeft over Fysiotherapie Zaanstad kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut. De praktijk conformeert zich aan de klachtenprocedure van het genootschap van fysiotherapie (KNGF).
 11. Wij vragen uw medewerking bij het inplannen van afspraken. Bij ziekte als bv. griep is behandeling slechts mogelijk in overleg met de behandelend therapeut.
 12. Eventueel meegekomen gezelschap dient tijdens de behandeling te wachten in de wachtkamer (m.u.v. een tolk). Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de behandelruimtes, tenzij hiervoor toestemming gegeven is.
 13. Computers en overige apparatuur worden uitsluitend door de therapeut bediend.
 14. Gelieve mobiele telefoons in de gehele praktijk uit te zetten of op ‘stil’. Het is niet toegestaan om tijdens de behandeling MP3-spelers o.i.d. te gebruiken.
 15. De prijslijst met de tarieven van Fysiotherapie Zaanstad is op te vragen bij uw therapeut. Tevens hangt deze lijst ter inzage in de wachtruimte.
 16. Gelieve niet te parkeren direct voor de deur of bij de buren. Parkeren kunt u op het parkeerterrein aan de overzijde van de straat. Indien u toch direct voor de deur wenst te parkeren dan kan dit in overleg met uw therapeut.
 17. Wij verzoeken u de site fysiotherapiezaanstad.nl te bezoeken en aandachtig door te nemen.
 18. In onze organisatie is m.b.t. reanimatie en AED de richtlijn reanimatie van toepassing.