Opleidingsplaats Hogeschool van Amsterdam – Zaandam

Opleidingsplaats Hogeschool van Amsterdam

Opleidingsplaats Hogeschool van Amsterdam

Praktisch vak

Omdat fysiotherapie een erg praktisch vak is, is het belangrijk dat de studenten voldoende stage lopen voor zij  het werkveld betreden. Gedurende de vier jaar durende studie zullen zij drie maal stage lopen; één maal tien en twee maal 20 weken. Tijdens deze periode kunnen zij de fijne kneepjes van het vak leren en hun eerste ervaringen met patiënten opdoen. Fysiotherapie Zaanstad is sinds 1996 opleidingsplaats voor stagiaires.

Het kan dus voorkomen dat behandeling door  een fysiotherapeut(e) in opleiding gegeven wordt.  Mocht u vragen als cliënt / patiënt hierover hebben dan kunt u contact opnemen met Wiebe Wijma.

De Hogeschool van Amsterdam, afdeling gezondheidszorg, werkt samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC). Samen verzorgen zij acht opleidingen en vervullen daarmee een prominente rol voor ruim 2550 studenten die zorg willen bieden waar die nodig is. Studenten die het leven van aan patiënt na lichamelijke (somatische) of geestelijke (psychosomatische) ziekte weer draaglijk willen maken. Naast deze rol zijn zij een partner voor bedrijven en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg.

Om een goed onderwijscontinuüm van bachelor-, masteropleidingen en bij-en nascholing te kunnen bieden en om een kenniscentrum te kunnen zijn van een hoog niveau, is er een intensief samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum. Dit samenwerkingsverband opereert onder de ‘Amsterdam School of Health Professions’ (ASHP). Door deze samenwerking bundelen de deelnemende instellingen hun expertise op het vlak van paramedisch en verpleegkundig onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. De opleidingen zijn gehuisvest aan de Tafelbergweg direct naast het AMC in Amsterdam.

Voor het bezoeken van de site van de Hogeschool van Amsterdam, klik hier.

Informatie voor stagiaires:

125883_nl_editor photo1Voor het stagewerkplan verzoeken wij de studenten de laatste versie te downloaden van de site van de H.v.A. Deze is op de academie te openen en deze is te vinden op de T-Schijf (T:DG\Fysio\13stagebureau/stagewerkplannen). De laatste versie is; 8 april 2011.

Huidige stagiaire

Mirjam

Norma Henry
Fysiotherapeut i.o.

Ik ben Norma Henry, derdejaars fysiotherapie student aan de HvA. Ik loop nu mijn eerste stage en hoop zo te ontdekken of werken in een eerstelijns praktijk iets voor mij is. Maar ook een keer stagelopen in een revalidatiecentrum of het ziekenhuis lijkt mij zeer interessant.

Ik heb vanaf mijn twaalfde altijd fanatiek gevolleybald en ben inmiddels ook ervaren volleybaltrainer van diverse jeugd- en seniorenteams. Vanuit mijn interesse voor de sport ben ik bij de studie fysiotherapie terechtgekomen en ik ben nog steeds erg blij met deze keuze.