Het eerste consult – Zaandam

Het eerste consult

Het eerste consult

De intake en uw behandelplan

Indien u bij ons onder behandeling komt zal het eerste consult  / de intake bestaan uit het uitvragen van uw klachten. Indien u zich direct bij ons aanmeld en een afspraak maakt is er sprake van DTF (zie Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) en zal er eerst een screening gedaan worden. Indien u in het bezit bent van een verwijzing dan is deze screening niet van toepassing. Tevens wordt er tijdens de intake een uitgebreid onderzoek gedaan. Hierna zal er een fysiotherapeutische werkdiagnose worden opgesteld en wordt samen met u het plan en de behandelmethodieken besproken waar we samen aan gaan werken. Zodoende verkrijgen we een ideale manier om u op het gebied van werk, sport of andere activiteiten wederom optimaal te laten presteren. U dient er rekening mee te houden dat het eerste consult ongeveer 1 uur tijd in beslag neemt. Tijdens de gehele behandelperiode heeft u tevens directe inzage in uw dossier zodat u precies weet wat de onderlinge afspraken zijn.
Bij het eerste bezoek dient u een geldig legitimatiebewijs, verzekeringspas, verwijzing (indien van toepassing / als u deze heeft ontvangen) en een handdoek mee te nemen. Indien geïndiceerd en mogelijk kunt u na het consult direct een behandeling krijgen.

Toekomstvisie van de praktijk en uw patiëntendossier

De dossiervorming in onze praktijk is geheel klaar om in de toekomst het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in te voeren, dit is hedendaags wettelijk verplicht. Tevens wordt er gebruik gemaakt van secundaire software die het mogelijk maken om gegevens te controleren en veilig te corresponderen via internet.  Alle correspondentie gaat grotendeels via internet  mits andere zorgverleners zijn aangesloten bij dit systeem. Fysiotherapie Zaanstad streeft ernaar alle documenten digitaal en veilig te beheren.

De komende periode zal Fysiotherapie Zaanstad zijn positie versterken door intensieve samenwerking met andere disciplines en organisaties.

eerste  consult