Echografie – Zaandam

Echografie

Echografie

Met echografie zien we niets over het hoofd!

Echografie is een diagnosticum dat uitstekend past bij fysiotherapie. In het buitenland wordt echografie al jarenlang veelvuldig toegepast in de binnen de fysiotherapie.

Echografie en Shockwavecentrum Zaanstad gebruikt echografie om afwijkingen aan het bewegingsapparaat gedetailleerd in beeld te brengen en objectief vast te leggen. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Met een echo kunnen we spieren, banden, pezen, kapsels, banden en botten bestuderen. We kijken als het ware door de huid op de onderliggende structuren en kunnen dan een uitspraak doen over de kwaliteit van de weefsels. Bij sportblessures kunnen we de ernst van een beschadiging zien en daardoor het herstel, of de herstelmogelijkheden veel beter inschatten. Ook bij klachten die maar niet willen verbeteren kan het zijn dat de verstorende factor door de echo in beeld wordt gebracht, waardoor er een adequate oplossing voor het probleem kan worden gezocht.

Bij echografische beeldvorming wordt gebruikt gemaakt van hoog frequente geluidsgolven. De geluidsgolven worden uitgezonden door een transducer (zender). Dezelfde transducer ontvangt ook weer de teruggekaatste golven. Doordat de verschillende weefsels de golven in verschillende mate terugkaatsen kan dat worden omgezet in een beeld.

Echografie vergroot de effectiviteit van de behandeling, is snel toepasbaar, pijnvrij en comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek duurt over het algemeen ongeveer 30 minuten.

125883_nl_editor photo101

Hoe verloopt een onderzoek met de echo?

Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel neemt de patiënt plaats op een stoel of behandelbank. Tussen de kop van het apparaat en de huid wordt een doorzichtige gel aangebracht. Dit is nodig voor een goede geleiding van de geluidsgolven. De therapeut werkt een vaststaand protocol met ‘zettingen’ af van het betreffende lichaamsdeel. Hiervan worden als het nodig is een paar beelden voor eventuele verslagen bewaard.

Voordelen van echografie:

Het gebruik van musculoskeletale echografie door de fysiotherapeut is enorm in opkomst. En dat is niet voor niets, het werken met echografie biedt veel voordelen:

Vormen van echografie

Echografie kent 2 belangrijke vormen; zwart-wit echografie en kleurendoppler echografie.

Zwart-wit echografie

Zwart-wit echografie geeft in verschillende grijstinten aan of er een reflectie in het lichaam plaatsvindt en hoe sterk deze is. Daarmee presenteert het apparaat de anatomische structuren en eventuele pathologie. De apparatuur die Echografie en Shockwavecentrum Zaanstad gebruikt zijn van het type EchoMaster 128 in combinatie met kleurendoppler en GIS.

125883_nl_editor-photo102

Kleurendoppler echografie

Kleurendoppler echografie wordt gebruikt om de aanwezige bloedstroom aan te tonen en te
beoordelen. Gedetecteerde bloedvaten worden als het ware over het zwart-wit beeld gepresenteerd. De EchoMaster 128 Color is voor zwart-wit echografie én kleurendoppler. Deze vorm van echografie maakt ‘flow’ dus bloedstroom in het lichaam zichtbaar.

125883_nl_editor-photo103

Indicatiegebieden van pathologieën voor het echografisch onderzoek.

Bij Echografie en Shockwave Centrum Zaanstad is de echografie niet meer weg te denken in het stellen van de juiste diagnose. Daarom is de echografie soms standaard opgenomen in het lichamelijk onderzoek. Echografisch onderzoek wordt in onze praktijk alleen toegepast voor beoordeling van musculoskeletale (spier/bot) aandoeningen van de schouder, elleboog,pols/hand, heup, knie en voet/enkel. Spierscheuren, zoals een zweepslag kunnen ook prima worden beoordeeld en gevolgd in herstel. Echografie is pijnloos en niet schadelijk voor het lichaam.

Vergoeding

Dit onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie (eenmalig consult). Als u hier niet voor verzekerd bent komen hier extra kosten uit voort. Om in aanmerking te komen voor een echografisch onderzoek heeft u in sommige gevallen een consultverwijzing nodig van uw huisarts. Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden bij ons. In alle overige gevallen bedragen de kosten hiervan € 40,00.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken?

Voor de echodiagnostiek geldt dat er eerst een intake wordt gehouden om te kijken of de echo geschikt is voor uw klachten. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de heer W.J. Wijma,
tel. 075-6351953.