Sportmedische Centra Plemper – Fysiotherapie Zaanstad – Zaandam

Sportmedische Centra Plemper

Sportmedische Centra Plemper

Welkom bij de sportarts van Sportmedische Centra Plemper

Als sportartsen zijn wij met name deskundig op het gebied van sportblessures, inspannings-gerelateerde klachten, inspanningsdiagnostiek en begeleiding van chronisch zieken die willen (gaan) sporten.
Wij werken dan ook samen met de therapeuten van Fysiotherapie Zaanstad.

U kunt bij ons terecht voor sportkeuringen, sportmedische onderzoeken, inspanningstesten (op fietsergometer of loopband) en consulten. Sportkeuringen zijn keuringen die verplicht gesteld zijn door de desbetreffende sportbond of de overheid. Sportmedische onderzoeken vinden op eigen initiatief van de (aspirant) sporter plaats en variëren qua uitgebreid van een basis sportmedisch onderzoek tot een groot sportmedisch onderzoek incl. een maximale inspanningstest. De inspanningstest kan nog worden uitgebreid met een ademgasanalyse (spiro-ergometrie) om het omslagpunt (hartfrequentie waarbij verzuring optreedt) te bepalen. Op basis daarvan kunnen de hartslagzones worden bepaald en gerichte trainingsadviezen worden gegeven. Ademgasanalyse vindt ook plaats in geval van inspannings-gerelateerde klachten en onbegrepen prestatiedaling dan wel onvoldoende progressie in het prestatievermogen. U kunt op al onze locaties terecht voor inspanningstesten. Op de locatie Zaandam kan geen ademgasanalyse plaatsvinden, hiervoor kunt u wel terecht op de overige locaties.
Een loopband is aanwezig op de locaties in Purmerend en Baarn.

Consulten betreffen meestal blessures, maar kunnen ook betrekking hebben op andere sport-gerelateerde problematiek, zoals inspannings-gebonden hoofdpijn of sporten met een chronische aandoening.
Als sportarts beschikken we over de mogelijkheid om aanvullende diagnostiek, zoals bloedonderzoek en aanvullend radiologisch onderzoek (röntgen, echografie en MRI), aan te vragen. Ook bestaat er in de diverse regio’s een nauwe samenwerking met een aantal medisch specialisten van andere disciplines, bijvoorbeeld orthopedisch chirurgen, cardiologen, longartsen en radiologen.

SMC Plemper heeft zes vestigingen: Zaandam, Purmerend, Hoorn, Alkmaar, Almere en Baarn. SMC Plemper is erkend door de FSMI (Federatie van Sportmedische Instellingen), hetgeen betekent dat de sportgeneeskundige verrichtingen (geheel of deels) door de zorgverzekeraar vergoed worden. Verder is het SMC Plemper SCAS-gecertificeerd, wat inhoudt dat het voldoet aan alle kwaliteitseisen die aan een sportmedische instelling gesteld worden.

Meer informatie? Zie ook onze website: www.sportkeuring.nl
Wilt u een afspraak maken? Bel: 0900-9879
U kunt ons ook bereiken via: contact@sportkeuring.nl

Britt Valk is als sportarts werkzaam op de locaties in Purmerend en Zaandam. Ze is sinds 2020 geregistreerd als sportarts met een brede interesse binnen de sportgeneeskunde. Naast haar werkzaamheden bij SMC Plemper is zij werkzaam bij de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) als teamarts van vertegenwoordigende jeugdteams.